Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via "kerkdienst luisteren".
Pinksteren
"Levensadem"
Landelijk thema voor de kerken, waaruit naar voren komt, dat zowel mens als kerk niet buiten de levensadem kunnen functioneren. Duidelijk beeld van de schepping waar staat dat God de mens formeerde, doch dat de mens eerst mens werd toen God hem of haar de levensadem inblies. Wie of wat wij zijn, allen dragers van Zijn levensadem, zoals wij ook als kerk bestaan op de adem van Zijn genade. Een ziel die zelfs ons tijdelijk zijn hier te boven gaat in eeuwigheidswaarde, zoals de kerk eeuwig zal prijken in de toekomst van Zijn komende Rijk.

Dat wij ons daarvan bewust mogen, kunnen en zullen bewegen in het jaar anno 2018. In het besef dat wij het uit Hem en de Geest mogen putten. Het lijkt alsof wij in ademnood verkeren, doch Zijn geboden spiritualiteit draagt ons door de dagen heen, als een estafette snoer van levensadem in de tijd. In Hem ligt de triomf en overwinning die ons levenslust en mogelijkheden biedt van ongekende waarde en grootte. Dat wij daar voor openstaan, inhalerend, profiterend en erend. thimageLaatst bijgewerkt: 14 februari 2018
Nieuw: kerkdiensten, rooster, meditatie en agenda.